+ Pokaż spis treści

Działania na zbiorach


Sumą dwóch zbiorów
 nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  lub do zbioru .
  lub 

Iloczynem (częścią wspólną) zbiorów  nazywamy zbiór tych elementów, które należą jednocześnie do zbioru  i do zbioru .
   lub  

Zbiory
 i  są rozłączne, wtedy i tylko wtedy, gdy ich iloczyn jest zbiorem pustym.


Różnicą zbiorów
 nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  i nie należą do zbioru .
   lub  

Jeżeli  jest dowolnym zbiorem w przestrzeni , to dopełnieniem  zbioru (w przestrzeni ) nazywamy różnicę zbiorów  i .
   lub  

Iloczyn kartezjański zbiorów

 
Iloczynem kartezjańskim zbiorów  i  () nazywamy zbiór wszystkich uporządkowanych par  takich, że