+ Pokaż spis treści

Dynamika ruchu krzywoliniowego


Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa  nadaje ciału przyspieszenie dośrodkowe ().Ta siła zmienia kierunek wektora prędkości liniowej ( n ). Jest prostopadła do prędkości (pokrywa się z r ) i zwrócona w stronę środka okręgu zakreślonego przez ciało.

Wartość siły dośrodkowej .
Brak tej siły powoduje wrażenie istnienia siły odśrodkowej, np. człowiek w autobusie skręcającym w prawo doznaje wrażenia działania siły w lewo.Siła odśrodkowa
 
Jest to siła reakcji na działanie siły dośrodkowej. Ta siła działa na źródło siły dośrodkowej np. kulka na sznurku wprawiona w ruch po okręgu działa na ten sznurek siłą reakcji (naciąga sznurek).

, ale różne są ich punkty przyłożenia.
 
Ciała znajdujące się w układzie odniesienia wprawianym w ruch po okręgu lub zmieniającym kierunek ruchu (np. człowiek na karuzeli, pasażer samochodu skręcającego w prawo lub w lewo) odczuwa działanie siły odśrodkowej. Jest to siła bezwładności (brak siły dośrodkowej powoduje pozostawanie ciała w tym samym stanie w układzie).
 

 
Taki układ  odniesienia, w którym pojawia się siła bezwładności, to układ nieinercjalny.

W układzie nieinercjalnym siła wypadkowa (rys obok) i taką siłą kulka ciągnie (naciąga) sznurek, a siła odśrodkowa bezwładności (rys obok).
W układzie inercjalnym  (rys obok)i taką siłą ciągnie kulkę, a siła dośrodkowa .