+ Pokaż spis treści

Dylatacja czasu

Dylatacja czasuFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Zegary obserwowane przez poruszającego się obserwatora idą wolniej niż zegary, które względem  tego obserwatora są spoczynku. To zjawisko spowolnienia czasu, różne w zależności od wybranego układu odniesienia, nazywamy dylatacją czasu. Kliknięcie na przednie koło startuje aplikację, a ponowne kliknięcie resetuje do stanu początkowego. Kliknięcie na przycisk, w środku górnej części ekranu wyświetla aktualne obliczenia.