+ Pokaż spis treści

Dyfrakcja - dwie szczeliny

Dyfrakcja na dwóch szczelinach


cdc1

Program pozwala obserwować wynik równoczesnej dyfrakcji i interferencji fal świetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z dwoma szczelinami. Dla szczelin o skończonej szerokości (nie punktowych) w wyniku interferencji fał otrzymujemy obraz, w którym natężenia prążków nie są stałe (jak w doświadczeniu Younga), ale zależne od obrazu dyfrakcyjnego pojedynczej szczeliny. Mamy do czynienia z następującą sytuacją: w pewnym punkcie ekranu natężenie światła, z każdej szczeliny osobno, jest dane przez obraz dyfrakcyjny tej szczeliny, obrazy dyfrakcyjne dwóch szczelin rozpatrywanych oddzielnie nakładają się (fale interferują). Otrzymany obraz jest więc iloczynem czynnika interferencyjnego i dyfrakcyjnego. W programie można zmieniać szerokość szczelin a, ich wzajemną odległość d, odległość szczelin od ekranu L oraz długość fali λ, i obserwować, jak obraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.  

 

Źródło:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100

Autor: Zbigniew Kąkol, jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej o samych zjawiskach fizycznych można dowiedzieć się z wykładów z fizyki dostępnych na stronie internetowej http://open.agh.edu.pl, zarówno w formie internetowego kursu on-line "e-Fizyka" (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=18), wzbogaconego prostymi animacjami, jak i podręcznika „Fizyka” (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=99) przygotowanego w formacie PDF.