+ Pokaż spis treści

Dwudziestolecie międzywojenne

Klimat epoki


W pierwszych dekadach XX wieku ujawnia się jakościowa i ilościowa zmiana tempa zastępowania zastanych struktur życia społecznego, politycznego, kulturalnego, mentalności strukturami nowymi. Zmiana ilościowa, ponieważ nigdy jeszcze w jednym miejscu i czasie nie konkurowało ze sobą tak wiele teorii i pomysłów. Zmiana jakościowa, gdyż przyjęcie jakiejkolwiek z nich oznaczało całkowitą zmianę światopoglądu i przekonstruowanie rzeczywistości.

Nowinki techniczne to automobile, szybkobieżne pociągi, tramwaje, sterowce, aeroplany, telefon, telegraf Morse'a, radio i film. Rzeczywistość wyraźnie zmienia swoje oblicze. Teraz trzeba żyć intensywniej, szybciej, wygodniej. Wystarczy podnieść słuchawkę, by natychmiast uzyskać informacje, które kiedyś wędrowały czasem i kilka miesięcy. Można "zwiedzać" inne kraje, poruszając gałką aparatu radiowego albo wybierając się do kina czy - bardziej tradycyjnie - wykorzystując konie, które nigdy się nie męczą: konie mechaniczne.

Odkrycia naukowe mające największy wpływ na wyobraźnię artystów zawdzięczamy Albertowi Einsteinowi i Wernerowi Heisenbergowi. Teoria względności pierwszego z nich relatywizuje pojęcie czasu i przestrzeni. Początki mechaniki kwantowej i zasada nieoznaczoności Heisenberga weryfikują prawa uznawane dotychczas za fundamentalne i niezmienne. Świat starych pewników zastąpiony został wizerunkiem przerażającym i smutnym: wiara w istnienie obiektywnej wiedzy z jej ostatecznymi prawdami graniczy z naiwnością, wszystko okazuje się być zmienne, niepewne, względne, a w związku z tym - nieopisywalne. W konsekwencji pojawia się więc świadomość własnych ograniczeń, niewiedzy, osłabienie kondycji psychicznej, co każe mnożyć pytania, uczy podejrzliwości wobec siebie samego i rzeczywistości. Z drugiej strony rodzi się konieczność skonstruowania narzędzia opisującego ową rzeczywistość - nowego języka.