+ Pokaż spis treści

Dwa zwierciadła płaskie.

Dwa zwierciadła płaskieFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Obserwujemy obrazy powstające w układzie dwóch zwierciadeł płaskich, tworzących ze sobą kąt, który możemy zmieniać w granicach 4º do 180º

Legenda:
Angle between mirrors – Kąt między zwierciadłami
Angle of object from horizontal mirror – kąt jaki tworzy przedmiot (a dokładniej – linia łącząca przedmiot z punktem styku zwierciadeł) z płaszczyzną zwierciadła poziomego.