Dualizm korpuskularno falowy, mechanika kwantowa

Doświadczenie Davissona-Germera

zobacz więcej

Efekt fotoelektryczny

zobacz więcej

Tunelowanie kwantowe

zobacz więcej

Kwatowa interferencja fal

zobacz więcej

Doświadczenie Rutheforda (html5)

zobacz więcej

Lampa neonowa

zobacz więcej

Model Bohra

zobacz więcej

Kreacja i Anihilacja

zobacz więcej

Filtry Sterna-Gerlacha

zobacz więcej

Podwójna szczelina

zobacz więcej

Histogram

zobacz więcej

Cząstka-fala

zobacz więcej

Spin ładunku 2

zobacz więcej

Spin ładunku 1

zobacz więcej

Promieniowanie rentgenowskie

zobacz więcej

Struktura pasma

zobacz więcej

Kwantowe Stany Splątane

zobacz więcej

Podwójne Studnie a Wiązania Kowalencyjne

zobacz więcej

Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)

zobacz więcej

Zjawisko fotoelektryczne (html5)

zobacz więcej

Rozkład Plancka.

zobacz więcej

Klasyczny model atomu.

zobacz więcej

Efekt fotoelektryczny.

zobacz więcej

Dualizm.

zobacz więcej

Spektrum ciała doskonale czarnego

zobacz więcej

Eksperyment Sterna-Gerlacha

zobacz więcej

Twierdzenie Bella.

zobacz więcej

Widmo atomowe

zobacz więcej

Model atomu Bohra

zobacz więcej

Efekt fotoelektryczny

zobacz więcej

Widmo liniowe

zobacz więcej

Fotorezystor

zobacz więcej

Trzy rodzaje widma

zobacz więcej

Fotoogniwo

zobacz więcej

Model atomu

zobacz więcej

Ciało doskonale czarne

zobacz więcej

Wyładowania w gazach

zobacz więcej

Charakterystyka I(U)

zobacz więcej

Świetlówka

zobacz więcej

Model ciała doskonale czarnego

zobacz więcej

Efekt fotoelektryczny

zobacz więcej

Doświadczenie Michelsona-Morleya

zobacz więcej

Zjawisko Comptona

zobacz więcej

Efekt fotoelektryczny (html5)

zobacz więcej

Częstotliwości przy zmianach poziomów energetycznych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Promieniowanie cieplne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Widmo emisyjne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Pole elektryczne od dwóch ładunków  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl