Dualizm korpuskularno falowy, mechanika kwantowa

Dualizm korpuskularno falowy, mechanika kwantowa

Doświadczenie Davissona-Germera
Efekt fotoelektryczny
Tunelowanie kwantowe
Kwatowa interferencja fal
Doświadczenie Rutheforda (html5)
Laser
Lampa neonowa
Model Bohra
Kreacja i Anihilacja
Filtry Sterna-Gerlacha
Podwójna szczelina
Histogram
Cząstka-fala
Spin ładunku 2
Spin ładunku 1
Promieniowanie rentgenowskie
Struktura pasma
Kwantowe Stany Splątane
Podwójne Studnie a Wiązania Kowalencyjne
Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
Zjawisko fotoelektryczne (html5)
Rozkład Plancka.
Klasyczny model atomu.
Efekt fotoelektryczny.
Dualizm.
Spektrum ciała doskonale czarnego
Eksperyment Sterna-Gerlacha
Twierdzenie Bella.
Widmo atomowe
Model atomu Bohra
Efekt fotoelektryczny
Widmo liniowe
Fotorezystor
Trzy rodzaje widma
Fotoogniwo
Model atomu
Ciało doskonale czarne
Wyładowania w gazach
Charakterystyka I(U)
Świetlówka
Model ciała doskonale czarnego
Efekt fotoelektryczny
Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zjawisko Comptona
Efekt fotoelektryczny (html5)
Tagi: fizyka aplety