+ Pokaż spis treści

Drgania tłumione

Drgania tłumione


cdc1

W przypadku drgań mechanicznych ciała w ośrodku, oprócz siły sprężystości F = - kx mamy do czynienia z siłą oporu ośrodka hamującą (tłumiącą) ruch cząstki. Siła oporu ma zwrot przeciwny do prędkości i w najprostszej postaci jest wprost proporcjonalna do prędkości Fop ~ v . Współczynnik proporcjonalności nazywany jest współczynnikiem tłumienia β. W przypadku „słabego tłumienia" otrzymujemy drgania tłumione okresowo zmienne, w przeciwnym razie ruch nie jest już ruchem drgającym, ale ruchem pełzającym (aperiodycznym). Program pozwala śledzić ruch wahadła matematycznego w zależności od wielkości tłumienia. W programie można zmieniać wartość współczynnika tłumienia, jak i długość wahadła i amplitudę drgań. Można obserwować ruch drgający tłumiony lub pełzający. Na wykresie można porównać dwa przebiegi wychylenia od czasu.  

 

Źródło:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100

Autor: Zbigniew Kąkol, jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej o samych zjawiskach fizycznych można dowiedzieć się z wykładów z fizyki dostępnych na stronie internetowej http://open.agh.edu.pl, zarówno w formie internetowego kursu on-line "e-Fizyka" (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=18), wzbogaconego prostymi animacjami, jak i podręcznika „Fizyka” (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=99) przygotowanego w formacie PDF.