+ Pokaż spis treści

Drgania swobodne

Drgania swobodne


cdc1

Program ilustruje ruch ciała pod wpływem siły sprężystości (siły harmonicznej) F = - ky, która jest proporcjonalna do przesunięcia y ciała od początku układu i która jest skierowana ku początkowi układu. Program pozwala śledzić ruch masy zamieszonej na nieważkiej sprężynie w zależności od jej współczynnika sprężystości k , masy m zawieszonej na sprężynie i od amplitudy ruchu A . Na dwóch wykresach wykreślane są zależności czasowe wychylenia y(t) , prędkości v(t) oraz energii kinetycznej i potencjalnej.  

 

Źródło:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100

Autor: Zbigniew Kąkol, jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej o samych zjawiskach fizycznych można dowiedzieć się z wykładów z fizyki dostępnych na stronie internetowej http://open.agh.edu.pl, zarówno w formie internetowego kursu on-line "e-Fizyka" (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=18), wzbogaconego prostymi animacjami, jak i podręcznika „Fizyka” (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=99) przygotowanego w formacie PDF.