+ Pokaż spis treści

Drgania na spężynie.

Drgania na spężynie



Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Regulowana masa, amplituda i stała sprężystości sprężyny. Po ustaleniu parametrów, aplikacja automatycznie "oblicza" okres drgań (uwaga – aplikacja nie działa w czasie rzeczywistym). Możemy też prześledzić wykresy: położenia, prędkości, przyspieszenia, siły, energii kinetycznej oraz energii potencjalnej od czasu.

Legenda:
Step – krok;
Equilibrium position – położenie równowagi;
Mass – masa;
Amplitude – amplituda;
Force Constant – stała sprężystości;
Displacement – wychylenie z położenia równowagi;
Velocity – prędkość;
Acceleration – przyspieszenie;
Force – siła;
Kinetic Energy – energia kinetyczna;
Potential Energy – energia potencjalna