Drgania ciała na sprężynie (html5)

Drgania ciała na sprężynie (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Aplikacja HTML5 demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły oraz energii podczas drgań wahadła sprężynowego (przy założeniu braku oporów ruchu).


Przycisk "Resetuj" przywraca ciężarek wahadła do jego początkowego położenia. Możesz rozpocząć (Start) lub zatrzymać (Pauza) i kontynuować (Wznów) symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeżeli wybierasz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie spowolniony. Współczynnik sprężystości sprężyny, masa ciężarka oraz amplituda drgań mogą być zmieniane w pewnych granicach. Aby wybrać inną wartość wielkości fizycznej, której zmiany chcesz obserwować, musisz kliknąć odpowiednio na jednym z pięciu przycisków.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.