Drgania

Drgania swobodne

zobacz więcej

Drgania tłumione

zobacz więcej

Ruch harmoniczny

zobacz więcej

Ruch harmoniczny tłumiony

zobacz więcej

Oscylator wymuszony

zobacz więcej

Prawo Hooke'a

zobacz więcej

Kołyska Newtona

zobacz więcej

Drgania harmoniczne proste

zobacz więcej

Wahadło Foucaulta

zobacz więcej

Wahadła sprzężone (html5)

zobacz więcej

Kołyska Newtona (html5)

zobacz więcej

Wahadło (html5)

zobacz więcej

Drgania wymuszone (rezonans) (html5)

zobacz więcej

Drgania ciała na sprężynie (html5)

zobacz więcej

Wahadło matematyczne.

zobacz więcej

Drgania na spężynie.

zobacz więcej

Drgania, a ruch kołowy1.

zobacz więcej

Drgania, a ruch kołowy2.

zobacz więcej

Składanie drgań.

zobacz więcej

Oscylatory sprzężone.

zobacz więcej

Drgania tłumione.

zobacz więcej

Krzywe Lissajous.

zobacz więcej

Wahadło Foucaulta.

zobacz więcej

Oscylatory

zobacz więcej

Ruch po okręgu

zobacz więcej

Drgania harmoniczne

zobacz więcej

Składanie drgań f1 = f2

zobacz więcej

Składanie drgań f1 ≈ f2

zobacz więcej

Faza drgań harmonicznych

zobacz więcej

Składanie drgań prostopadłych

zobacz więcej

Drgania tłumione

zobacz więcej

Drgania mechaniczne

zobacz więcej

Oscylatory sprzężone

zobacz więcej

Drgania wymuszone

zobacz więcej

Wahadło matematyczne

zobacz więcej

Rezonans

zobacz więcej

Mody normalne

zobacz więcej

Ciężarki na sprężynach

zobacz więcej

Wahadło matematyczne

zobacz więcej

Falowanie Aplikacja z serwisu TiK.edukator.

zobacz więcej

Fale na linie (html5)

zobacz więcej

Wahadło matematyczne

zobacz więcej

Mechaniczny oscylator

zobacz więcej

Drgania, a ruch po okręgu

zobacz więcej

Drgania tłumione

zobacz więcej

Przykłady drgań

zobacz więcej

Równania ruchu harmonicznego

zobacz więcej

x, v, a w ruchu harmonicznym

zobacz więcej

Oscylacje

zobacz więcej

Energia drgań

zobacz więcej

Wahadło nieliniowe

zobacz więcej

Siły zwrotne2

zobacz więcej

Położenie w ruchu harmonicznym

zobacz więcej

Siły zwrotne1

zobacz więcej

Przyspieszenie w ruchu harmonicznym

zobacz więcej

Wahadło matematyczne

zobacz więcej

Sprężyna - Prawo Hooke'a

zobacz więcej

Ruch harmoniczny prosty

zobacz więcej

Prędkość w ruchu harmonicznym

zobacz więcej

Kołyska Newtona

zobacz więcej

Ruch fali i oscylacje punktu (HTML5)

zobacz więcej

Wahadło matematyczne (html5)

zobacz więcej

Oscylatory sprzężone.

zobacz więcej

Wykresy słupkowe energii wahadła (html5)

zobacz więcej

Fala z wahadeł sprężynowych (html5)

zobacz więcej

Kulka na sprężynie - wykresy energii (html5)

zobacz więcej

Kulka na sprężynie (html5)

zobacz więcej

Stała sprężystości na podstawie danych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Siła sprężystości (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie wykresu (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje poziome tłumione (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje poziome  (html5 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia potencjalna sprężystości (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wahadło matematyczne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia wahadła (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie wykresu drgań (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Składanie drgań (flash)

zobacz więcej

Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej

zobacz więcej

Superpozycja fal sinusoidalnych (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wizualizacja krzywych sinusoidalnych (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Fale wahadłowe (flash)

zobacz więcej

Falownica Juliusa (flash)

zobacz więcej

Wahadło Galileusza (flash)

zobacz więcej

Oscylacje w pionie ze stoperem (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje w pionie (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl