dr Tomasz POPRAWKA

Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie w 2004 roku otrzymał dyplom z biotechnologii . W 2004 roku został nagrodzony stypendium Marii Curie-Skłodowskiej. Odbył czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich. Po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie Anglii Wschodniej w Norwich  w 2008 roku przeniósł się do Narodowego Instytutu Biologii Podstawowej w Okazaki  (Japonia). W 2010 powrócił do Polski i dołączył do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jako szef programu odpowiedzialnego za koordynację Nagrody FNP oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS. Jego hobby to jazda na desce snowboardowej.