dr Sławomir BONCEL

Jest członkiem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, działającym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Uniwersytetu w Cambridge , laureatem trzyletniego stypendium dla młodych naukowców, wykładowcą na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz głównym badaczem w dwóch projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Jego projekty dotyczą zaawansowanej nanomedycyny, a dokładniej nanorurek węglowych, które mogą pomagać w transporcie leków bezpośrednio do komórek bez uszczerbku dla organizmu. Dr Boncel jest autorem 23 publikacji w czasopismach międzynarodowych i kilku artykułów popularno-naukowych.