+ Pokaż spis treści

Doświadczenie Younga – wstęp

Doświadczenie Younga – wstępFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Animacja buduje obraz interferencyjny światła ulegającego dyfrakcji na dwóch szczelinach, dodając dwie fale kolejno dla serii punktów na ekranie. Regulowana długość fali (wavelength).

Instrukcje:
Można przeciągnąć (wciśnięty lewy przycisk) myszką detektor na ekranie i każde ze źródeł fali.
Precyzyjne ustawienie położenia czujki: za pomocą strzałek po obu stronach ekranu.
Aby pokazać maksima interferencyjne, naciśnij "Play".
Kropka na ekranie reprezentuje kolor światła w zależności od długości fali i natężenie fali światła docierającego do detektora.

Za pozwoleniem Michaela Fowlera, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Wirginii. Animacja stworzona przez Michaela Fowlera i jego studentów latem 2003 na potrzeby wykładów – Galileo and Einstein (http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu) i Modern Physics (http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/home.html)