+ Pokaż spis treści

Doświadczenie Younga

Doświadczenie YoungaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Animacja buduje obraz interferencyjny światła ulegającego dyfrakcji na dwóch szczelinach, dodając dwie fale kolejno dla serii punktów na ekranie. Regulowana: długość fali (wavelength); amplituda; odległość szczelin (źródeł) od ekranu (Slit to Plate Distance); skok próby (Trail Steps); odległość źródeł.
Clear Trail – wyczyść; Distance between sources – odległość źródeł (szczelin); Intensity – natężenie; Show/Hide Path Difference – Pokaż/Ukryj różnicę dróg; Sum of waves – fala wypadkowa (wynik interferencji).

Instrukcje:
Można przeciągnąć (wciśnięty lewy przycisk) myszką detektor na ekranie i każde ze źródeł fali.
Można zmienić: długość fali, amplitudę, odległość źródła od ekranu za pomocą suwaków po lewej stronie.
Precyzyjne ustawienie położenia czujki: za pomocą strzałek po obu stronach ekranu.
Aby pokazać maksima interferencyjne, naciśnij "Play". Dostosuj rozmiar kroku za pomocą suwaka "trail step". Jasność plamki światła jest proporcjonalna do natężenia w tym punkcie.

Uwaga:
Kropka na ekranie reprezentuje kolor światła w zależności od długości fali i natężenie fali światła docierającego do detektora.
Długość fali jest przesadzona (1 piksel: 20nm). Inne pomiary odległości są w pikselach.

Za pozwoleniem Michaela Fowlera, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Wirginii. Animacja stworzona przez Michaela Fowlera i jego studentów latem 2003 na potrzeby wykładów – Galileo and Einstein (http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu) i Modern Physics (http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/home.html)