+ Pokaż spis treści

Doświadczenie Michelsona-Morleya

Doświadczenie Michelsona-MorleyaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Animacja pięknego eksperymentu mającego na celu wykrycie eteru. Dał on wynik negatywny (tj. wykazał niezależność prędkości światła od prędkości Ziemi w przestrzeni).
Aplikacja symuluje konfigurację użytą w doświadczeniu Michelsona-Morleya, łącznie z nieistniejącym wiatrem eteru, który starali się wykryć! Podstawowym założeniem jest to, aby wykryć różnicę czasu między światłem przechodzącym "z prądem, a następnie pod prąd" i światłem biegnącym "prostopadle"
Obracając aparaturę uzyskamy te dwa kierunki: ustaw kierunek aparatu klikając na kole środkowym panelu regulacji i dokładnie wyreguluj klikając +, – .
Ze względu na ograniczenia pamięci Flash, stopniowa zmiana nie może być mniejsza niż 0,05 piksela. W związku z tym stosunek prędkości światła do prędkości eteru przedstawiony tutaj nie może być bliski 10.000, t.j. rzędu wielkości, który Michelson i Morley spodziewali się znaleźć. Aby nasza animacja była bardziej zbliżona do oczekiwanego wyniku oryginalnego eksperymentu, nie bierzemy pod uwagę wpływu eteru na kierunek ruchu światła, tylko wyłącznie jego wpływ na wartość prędkości. Zadaniem tej animacji jest zilustrować ideę eksperymentu, a nie dać reprezentację ilościową.

Teoria: http://brain.fuw.edu.pl/edu/Fizyka:Wyk%C5%82ad_z_Fizyki_I/Kinematyka_relatywistyczna
 
Pobierz pdf:  pdf


Za pozwoleniem Michaela Fowlera, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Wirginii. Animacja stworzona przez Michaela Fowlera i jego studentów latem 2003 na potrzeby wykładów – Galileo and Einstein (http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu) i Modern Physics (http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/home.html)