+ Pokaż spis treści

Dostosuj wygląd

DOSTOSUJ WYGLĄDEdytuj ustawienia domyślne, aby dostosować Twój obraz aktywny.


W zakładce "Ustawienia", dostępny jest panel instrumentów pozwalających dostosować elementy koloru, grafiki i proporcji obrazu. Wybierz w lewej kolumnie funkcję do zmiany, a w efekcie elementy innych kolumn zostaną aktywowane, zgodnie z możliwościami zmian.


1. Paleta kolorów


Kolory wyświetlane w zakładce "Ustawienia" to kolory domyślne, które można zmienić. Schemat dostępny dla każdego szablonu pozwala na łatwe skojarzenie koloru z jego lokalizacją.


Aby zmienić kolory, masz dwie możliwości: albo klikając numerowane punkty koloru (wyświetli się paleta kolorów) lub w panelu instrumentów przycisk zmieniający kolory związane z odpowiednim elementem aktywnego obrazu. Te elementy to:

 • Tło: kolor tła;
 • Ramki: kolor tła i konturu ramki;
 • Legendy: kolor tła opisu;
 • Aktywowanie: jasność i kolor obszaru aktywnego po najechaniu kursorem;
 • Wybór: kolor konturu oraz kolor tła po wybraniu szczegółu;
 • Powiększenie: kolor tła podczas powiększania szczegółu.


2. Efekty graficzne

Panel instrumentów w zakładce "Ustawienia" pozwala na zmianę niektórych efektów generowanych animacji. Te efekty to:

 • Szczegół aktywowany (po najechaniu kursorem): aby rozjaśnić: jasność szczegółu;
 • Szczegół wybrany (po kliknięciu): kontur: przezroczystość, natężenie promieniowania i grubość konturu;
 • Szczegół wybrany: wnętrze: przezroczystość tła podczas wyboru;
 • Szczegół powiększony (po drugim kliknięciu): wnętrze: przezroczystość tła podczas zmiany ogniskowej;
 • Szczegół powiększony: czas trwania: prędkość zmiany ogniskowej.

3. Proporcje

Możesz zmieniać proporcje obrazu w stosunku do tekstu, w zależności od wagi, jaką chcesz nadać obrazowi. Funkcja ta jest dostępna po kliknięciu na "Układ" w kolumnie po lewej stronie, a następnie w "Obraz/tekst", można zwiększyć lub zmniejszyć ten stosunek za pomocą strzałek.