+ Pokaż spis treści

Doctopus

Doctopus


Doctopus, dodatek arkuszy Google, ułatwia organizowanie, udostępnianie i ocenianie prac uczniów w Google Drive. Przetłumaczony przez nas, dostępny jest już także w języku polskim.


Zasadniczą ideą dodatku jest umożliwienie nauczycielom szybkiego udostępniania dokumentów wszystkim uczniom z listy, monitorowanie korzystania z udostępnionych dokumentów i przekazywanie uczniom informacji zwrotnej.


Doctopus to ośmiornica (octopus) dla dokumentów (docs).


Jej macki kopiują i "rozdają" pliki z dysku Google grupom przypisanych uczniów, dając nauczycielom pełną kontrolę nad szablonem startowym, konfiguracją udostępniania, organizacją folderów i nazwami plików, a także pełną widoczność wszystkich prac w toku - w tym możliwość zbiorczego odwoływania i przywracania uprawnień do edycji przez uczniów.


INSTALACJA


Zainstaluj Doctopus w galerii Dodatki arkuszy Google. Raz zainstalowany, może być uruchomiony z dowolnego innego arkusza kalkulacyjnego Google na dysku - pozwalając łatwo ponownie używać składy i foldery klasy do nowych zadań !


UŻYTKOWANIE PODSTAWOWE

 

  1. Zawsze zaczynaj każde zadanie Doctopus ze świeżego arkusza Google.
  2. Sporządź listę, ponownie użyj istniejącą lub importuj skład z gClassFolders lub Hapara.
  3. Jeśli uczniom klasy nie zostały udostępnione foldery, niech Doctopus je utworzy! Będzie korzystać z tych folderów do dostarczania zadań.
  4. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz udostępniać zadania (indywidualnie, zróżnicowane, grupa projektowa, itp)
  5. Wybierz szablon startowy, pusty dokument lub folder dysku, który chcesz dostarczyć uczniom.
  6. Wskaż, jak pliki mają być nazwane i gdzie chcesz je zorganizować na Dysku.
  7. Uruchom proces kopiowania i udostępniania.
  8. Dołącz rubrykę na zadania i ocenę pracy ucznia bezpośrednio w przeglądarce!
  9. Zarządzaj uprawnieniami uczniów do edycji, sprawdzaj czas ostatniej edycji, oraz przenoś prawo własności z powrotem na uczniów po zakończeniu zadania.


Inne dodatki, zgodne z harmonogramami Doctopus!


autoCrat

Dostarcza spersonalizowane (scalone) dokumenty do uczniowskich folderów Doctopus - idealne do zróżnicowanych zadań lub sprawozdań z postępu prac!


siteMaestro

Tworzy szablon witryny Google dla ucznia - idealne do cyfrowych portfolio!