Baza wiedzy

Die Umschreibung des Konjunktivs II mit würde + Infinitiv

Język niemiecki - Die Umschreibung des Konjunktivs II mit würde + Infinitiv


      Z racji dość trudnych form Konjunktiv zwłaszcza w mowie potocznej często bywa zastępowany tzw. Konditionalis (Bedingungsform). Przy tworzeniu Konditionalis stosujemy formę "würde" (Konjunktiv Präteritum od czasownika "werden"), odmienianą przez osoby i liczby (por. tabela poniżej).

      Dla teraźniejszości i przyszłości używamy würde + Infinitiv.
Dla przeszłości stosuje się würde + Partizip Perfekt. W czasie przeszłym, zwłaszcza w stronie biernej, bardziej popularna jest forma Konjunktiv Plusquamperfekt.

KONDITIONALIS

GEGENWART UND ZUKUNFT (Teraźniejszość i przyszłość)
AKTIV (Strona czynna) PASSIV (Strona bierna)
ich würde fragen, gehen[1] ich würde gefragt werden
du würdest fragen, gehen du würdest gefragt werden
er, sie, es würde fragen, gehen er, sie, es würde gefragt werden
wir würden fragen, gehen wir würden gefragt werden
ihr würdet fragen, gehen ihr würdet gefragt werden
sie würden fragen, gehen sie würden gefragt werden
Sie würden fragen, gehen Sie würden gefragt werden
VERGANGENHEIT (Przeszłość)
ich würde gefragt haben, gegangen sein ich würde gefragt worden sein
du würdest gefragt haben, gegangen sein du würdest gefragt worden sein
er, sie, es würde gefragt haben, gegangen sein er, sie, es würde gefragt worden sein
wir würden gefragt haben, gegangen sein wir würden gefragt worden sein
ihr würdet gefragt haben, gegangen sein ihr würdet gefragt worden sein
sie würden gefragt haben, gegangen sein sie würden gefragt worden sein
Sie würden gefragt haben, gegangen sein Sie würden gefragt worden sein

[1] tylko strona czynna.
Dodaj do swoich materiałów