Baza wiedzy

Der Konjunktiv

Język niemiecki - Der Konjunktiv: Bildung der Formen

Konjunktiv - tworzenie form


      Konjunktiv Präsens tworzymy przez dodanie odpowiednich końcówek do rdzenia czasownika:

Odmiana słaba Odmiana mocna Odmiana mieszana
ich sage ich spreche ich bringe
du sagest du sprechest du bringest
er sage er spreche er bringe
wir sagen wir sprechen wir bringen
ihr saget ihr sprechet ihr bringet
sie sagen sie sprechen sie bringen
Sie sagen Sie sprechen Sie bringen


      Czasowniki mocne nie mają przegłosu. 1 i 3 osoba liczby pojedynczej jest taka sama.

      Konjunktiv Präsens używa się wymiennie z Konjunktiv Präteritum, zwłaszcza, gdy forma Indikativ pokrywa* się z formą trybu Konjunktiv Präsens.

*Porównaj:
sagen ? wir, sie, Sie sagen - Indikativ
sagen ? wir, sie, Sie sagen - Konjunktiv;

      Konjunktiv Präteritum (Imperfekt) tworzymy od form Präteritum Indikativ danego czasownika przez dodanie odpowiednich końcówek, przy czym czasowniki mocne i nieregularne mają przegłos:

sagen -> Präteritum: sagte
sprechen -> Präteritum: sprach
bringen -> Präteritum: brachte

Odmiana słaba Odmiana mocna Odmiana mieszana
ich sagte ich spräche ich brächte
du sagtest du sprächest du brächtest
er sagte er spräche er brächte
wir sagten wir sprächen wir brächten
ihr sagtet ihr sprächet ihr brächtet
sie sagten sie sprächen sie brächten
Sie sagten Sie sprächen Sie brächten


      UWAGA: niektóre czasowniki tworzą Konjunktiv Präteritum w sposób nieregularny, przy czym formy nieregularne mają tendencję do zanikania. Przykłady:

befehlen -> beföhle/befähle
beginnen -> begänne/begönne
brennen -> brennte
empfehlen -> empfähle/empföhle
nennen -> nennte
rennen -> rennte
schelten -> schölte
werben -> würbe

      Konjunktiv Perfekt tworzymy przez połączenie formy Konjunktiv Präsens czasownika posiłkowego "haben" oraz Partizip Perfekt dowolnego czasownika:

ich habe gesagt, gesprochen, gebracht
du habest gesagt, gesprochen, gebracht
er habe gesagt, gesprochen, gebracht
wir haben gesagt, gesprochen, gebracht
ihr habet gesagt, gesprochen, gebracht
sie haben gesagt, gesprochen, gebracht
Sie haben gesagt, gesprochen, gebracht


      Konjunktiv Plusquamperfekt tworzymy przez połączenie formy Konjunktiv Präteritum czasownika posiłkowego "haben" oraz Partizip Perfekt dowolnego czasownika:

ich hätte gesagt, gesprochen, gebracht
du hättest gesagt, gesprochen, gebracht
er hätte gesagt, gesprochen, gebracht
wir hätten gesagt, gesprochen, gebracht
ihr hättet gesagt, gesprochen, gebracht
sie hätten gesagt, gesprochen, gebracht
Sie hätten gesagt, gesprochen, gebracht


      Futur I trybu Konjunktiv tworzymy przez połączenie formy Konjunktiv Präsens czasownika posiłkowego "werden" oraz bezokolicznika (Infinitiv) dowolnego czasownika:

ich werde sagen, sprechen, bringen
du werdest sagen, sprechen, bringen
er werde sagen, sprechen, bringen
wir werden sagen, sprechen, bringen
ihr werdet sagen, sprechen, bringen
sie werden sagen, sprechen, bringen
Sie werden sagen, sprechen, bringen

Dodaj do swoich materiałów