Baza wiedzy

Der bestimmte und der unbestimmte Artikel

Język niemiecki - DER BESTIMMTE UND DER UNBESTIMMTE ARTIKEL - DEKLINATION


(Rodzajnik określony i nieokreślony - odmiana przez przypadki)


Maskulinum
(rodzaj męski)
Femininum
(rodzaj żeński)
Neutrum
(rodzaj nijaki)
Plural
(liczba mnoga)
Nominativ der die das die
Genitiv des der des der
Dativ dem der dem den
Akkusativ den die das die


Maskulinum
(rodzaj męski)
Femininum
(rodzaj żeński)
Neutrum
(rodzaj nijaki)
Plural
(liczba mnoga)
Nominativ ein eine ein -
Genitiv eines einer eines -
Dativ einem einer einem -
Akkusativ einen eine ein -
Dodaj do swoich materiałów