Baza wiedzy

Demonstrativpronomen

Język niemiecki - Demonstrativpronomen

Zaimki wskazujące


 1. Rodzajnik określony może przyjmować funkcję zaimka wskazującego. Odmienia się tak samo, jak rodzajnik określony. W II przypadku (Genitiv) dłuższą formę stosujemy wtedy, gdy zaimek wskazujący występuje w zdaniu bez rzeczownika, np.

  Er war sich dessen bewußt. - On był tego świadomy.

  Maskulinum Femininum Neutrum Plural
  Nominativ der die das die
  Genitiv des / dessen der / deren des / dessen der / deren
  Dativ dem der dem den / denen
  Akkusativ den die das die


 2. Rzadziej używane zaimki wskazujące:

  Maskulinum Femininum Neutrum Plural
  dieser diese dieses diese odmiana jak w przypadku rodzajnika określonego
  jener jene jenes jene odmiana jak w przypadku rodzajnika określonego
  derjenige diejenige dasjenige diejenigen odmiana jak w przypadku przymiotnika z rodzajnikiem określonym
  derselbe dieselbe dasselbe dieselben odmiana jak w przypadku przymiotnika z rodzajnikiem określonym
  ein solcher eine solche ein solches solche odmiana jak w przypadku przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym*


  * w liczbie pojedynczej możliwa jest forma nieodmieniona "solch", np.
  Solch eine Überraschung! - Co za niespodzianka!

  selber (selbst) - sam, samemu - nie odmienia się przez przypadki
Dodaj do swoich materiałów