Deltoid środki

Deltoid środki
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta, powstałego przez połączenie środków boków deltoidu.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)