+ Pokaż spis treści

Delfin


DelfinHierarchia w stadzie delfinów jest ściśle określona i każde ze zwierząt musi znać swoje prawa i obowiązki. Najmniej do powiedzenia mają dzieci i młodzież, zmuszane do podporządkowania się każdemu dorosłemu, nie tylko matce, ale też licznym ciotkom. Silna, bardzo aktywna samica decyduje o życiu codziennym stada. Ona wybiera miejsca do żerowania i odpoczynku, daje hasło do walki z wrogami, organizuje pomoc dla najsłabszych. Niebezpieczeństwa, czyhające na ssaki pod wodą sprawiły, że w stadzie delfinów rozwinęły się nie tylko zachowania społeczne, ale wręcz specjalistyczne służby ratownicze.

Zaloty tych przemiłych ssaków trwają wiele dni, akt miłosny zaledwie 10-15 sekund. Przez pół roku ciężarna samica prowadzi normalny tryb życia. Dopiero w ostatnich miesiącach ciąży, która trwa rok, samica oddala się od stada. Rozpoczyna trening przed porodem. Codziennie przez wiele godzin gimnastykuje się, wyginając grzbiet i ogon. Ciężarne samice, dzieci, seniorzy znajdują się pod szczególną opieką stada. Najstarsze osobniki są nawet karmione metodą usta-usta. Każdy delfin wiele razy w życiu jest zmuszony korzystać z pomocy silniejszych współplemieńców. Osłabione zwierzęta są na przykład wypychane przez towarzyszy ku powierzchni wody dla zaczerpnięcia powietrza.