Baza wiedzy

Deklination

Język niemiecki - Deklination des Substantivs

Odmiana rzeczownika

 

männlich

RODZAJ MĘSKI

 

stark
 
Singular Plural
Nominativ der Stuhl die Stühle
Genitiv des Stuhles der Stühle
Dativ dem Stuhl(e) den Stühlen
Akkusativ den Stuhl die Stühle      Do tej grupy należą głównie rzeczowniki r. m. jednosylabowe
Wyjątki: r Mann, r Gott, r Wald odmieniają się jak s Haus (por. niżej)

schwach Singular Plural
Nominativ der Mensch die Menschen
Genitiv des Menschen der Menschen
Dativ dem Menschen den Menschen
Akkusativ den Menschen die MenschenDo tej grupy należą rzeczowniki r. m. kończące się na -e (por. Genitiv der Maskulina)

gemischt Singular Plural
Nominativ der Staat die Staaten
Genitiv des Staates der Staaten
Dativ dem Staat(e) den Staaten
Akkusativ den Staat die Staaten

 

sächlich

RODZAJ NIJAKI

 

stark Singular Plural
Nominativ das Haus die Häuser
Genitiv des Hauses der Häuser
Dativ dem Haus(e) den Häusern
Akkusativ das Haus die Häuser

 

gemischt Singular Plural
Nominativ dasOhr die Ohren
Genitiv des Ohres der Ohren
Dativ dem Ohr(e) den Ohren
Akkusativ dasOhr die Ohren      Wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego należą do odmiany mocnej i mają w II przypadku (Genitiv) końcówkę -s lub -es (Wyjątek: s Herz - odmiana w rozdziale Genitiv der Maskulina)

weiblich

 

RODZAJ ŻEŃSKI

 

stark Singular Plural
Nominativ die Hand die Hände
Genitiv der Hand der Hände
Dativ der Hand den Händen
Akkusativ die Hand die Hände

 

schwach Singular Plural
Nominativ die Frau die Frauen
Genitiv der Frau der Frauen
Dativ der Frau den Frauen
Akkusativ die Frau die Frauen      Do tej grupy należą m. in. rzeczowniki rodzaju żeńskiego kończące się na -e, -ie, -in, -ion, -tät, -heit, -keit, -ung, -schaft

Zasady ogólne - podsumowanie

  • W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego wyróżniamy mocny (stark), słaby (schwach) oraz mieszany typ odmiany (gemischt). Porównaj także: Genitiv der Maskulina.
  • W przypadku rzeczowników rodzaju nijakiego wyróżniamy tylko mocny (stark) oraz mieszany typ odmiany (gemischt). Porównaj także: Genitiv der Maskulina: odmiana rzeczownika s Herz
  • Rzeczowniki rodzaju nijakiego odmieniają się w sposób mocny (stark) i słaby (schwach)
  • Rzeczowniki rodzaju żeńskiego nie mają charakterystycznych końcówek odmiany w liczbie pojedynczej. Mocny i słaby typ odmiany wyróżniamy na podstawie końcówek liczby mnogiej.
  • W III przypadku rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego mogą przyjmować końcówkę -e, która jednak wychodzi z użycia i jest obowiązkowa tylko w utartych zwrotach, np. zu Hause, nach Hause.
  • Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, reprezentujące mocny typ odmiany (starke Deklination) mają zawsze przegłos przy tworzeniu liczby mnogiej.
  • W liczbie mnogiej w III przypadku (Dativ) dodajemy zawsze końcówkę -en lub -n, bez względu na rodzaj danego rzeczownika.

Dodaj do swoich materiałów