Czworokąt wpisany w okrąg

Czworokąt wpisany w okrąg
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta wpisanego w okrąg.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)