Czworokąt opisany na okręgu

Czworokąt opisany na okręgu
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta opisanego na okręgu.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)