+ Pokaż spis treści

Cytadela

Rok szkolny 2012/13
[-]

POWSTAŃCZE LEKCJE W CYTADELI

 

5 dni przed 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego przenieśliśmy się w tamte czasy, przeprowadzając lekcje historii z Cytadelą Warszawską w tle. Byliśmy w X Pawilonie i na symbolicznym cmentarzu przy Bramie Straceń, obeszliśmy okalające twierdzę forty, a także zaglądaliśmy do tunelu prowadzącego z Cytadeli na Plac Inwalidów. Zastanawialiśmy się między innymi, gdzie naprawdę zabito Romualda Traugutta, ile osób mieściło sie w kibitce oraz na ile carska groźba, że w razie rozruchów zbombarduje Warszawę, była w praktyce możliwa do zrealizowania.