+ Pokaż spis treści

Cykl Carnota

Cykl CarnotaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Silnik Carnota w akcji! Można go zwolnić, aby zobaczyć, co się dzieje, i wybrać inne wartości ciśnienia i objętości, aby zmieniać cykl.
Adiabatyczne sprężanie – brak wymiany ciepła z otoczeniem. Izotermiczne rozprężanie – gaz pobiera ciepło. Adiabatyczne rozprężanie– brak wymiany ciepła z otoczeniem. Izotermiczne sprężanie – gaz oddaje ciepło.

instrukcje:
Wystarczy kliknąć START, aby odtworzyć animację z wartościami domyślnymi p1, V1 i V3.
Aby zmienić wartości, przesuń kursor w lewym dolnym dołu wykresu. Kliknij, aby ustawić wartości p1 i V1. Sprawdź V3 i przesuń kursor do wykresu i ustaw wartość dla V3. V3 musi być większe niż V1. Po ustawieniu wartości, kliknij przycisk Start, a silnik rozpocznie pracę.
Kliknij przycisk Uruchom Ponownie (restart), aby ustawić nowe wartości dla p1, V1 i V3.
Uwaga: T grzejnika = 600K, T chłodnicy = 300K; cp/ cv = 5/3

Za pozwoleniem Michaela Fowlera, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Wirginii. Animacja stworzona przez Michaela Fowlera i jego studentów latem 2003 na potrzeby wykładów – Galileo and Einstein (http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu) i Modern Physics (http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/home.html)