+ Pokaż spis treści

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne


zapisz
pelny_ekran
Kliknięcie przycisku, spowoduje zapisanie aplikacji w pliku rar, w którym znajdziesz plik "kliknij_mnie.html". Uruchomienie go spowoduje otwarcie aplikacji.
 


Ta symulacja pokazuje pomiar ciśnienia hydrostatycznego w cieczy za pomocą manometru otwartego.

Górną ściankę czerwonego pojemnika stanowi membrana, która pod wpływem ciśnienia mniej lub bardziej się odkształca. Odpowiednio do tego odkształcenia wzrasta ciśnienie powietrza w pojemniku i dołączonej do niego różowej rurce, zatem powietrze to mniej lub bardziej wypycha ciecz w U-rurce. Jeśli pojemnik zanurzymy w cieczy, różnica poziomów cieczy w prawym i lewym ramieniu U-rurki wskazuje ciśnienie hydrostatyczne.

Uwaga 1: Zakładamy, że w naczyniu i w U-rurce znajduje się ta sama ciecz.

Uwaga 2: Zauważ, że mierzymy tutaj tylko ciśnienie hydrostatyczne, a nie także ciśnienie atmosferyczne!

Gdy pojemnik nie jest zanurzony w cieczy, to poziomy cieczy w obu ramionach manometru są jednakowe, bo zarówno w otwartej rurce, jak i w różowej panuje ciśnienie atmosferyczne.

Aby zbadać zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości, zmieniaj głębokość zanurzenia pojemnika za pomocą myszki (kliknij lewym przyciskiem na pojemnik i nie puszczając przycisku przesuwaj myszkę). W ramce z prawej strony w polu możesz wybrać jedną z kilku cieczy. Możesz również zmienić gęstość cieczy (wtedy w polu "Ciecz" pojawi się "nieznana") oraz głębokość zanurzenia pojemnika. U dołu ukaże się aktualna wartość ciśnienia hydrostatycznego (w hPa).

(1 hPa = 1 hektopaskal = 100 Pa = 100 N/m2)