+ Pokaż spis treści

Ciągi

Jesteś tu: Baza wiedzy / Matematyka / Ciągi


Ciągiem nazywamy każdą funkcję , której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych  (ciąg nieskończony) lub skończony początkowy podzbiór zbioru liczb naturalnych  (ciąg skończony). Przyjmuje się też czasami, że dziedziną ciągu może być zbiór liczb naturalnych z zerem (np. w ciągu Fibonacciego).

Wartość funkcji  dla argumentu  nazywamy tym wyrazem ciągu i oznaczamy symbolem :


Ciąg o wyrazach  zapisujemy symbolicznie jako .

Wyrazami ciągu mogą być elementy dowolnego zbioru . Jeśli zbiór jest zbiorem liczb rzeczywistych, to ciąg nazywamy liczbowym.


Najważniejsze sposoby opisu ciągów liczbowych:

1. Wzór ogólny - podaje zależność między -tym wyrazem ciągu  a jego numerem  (wskaźnikiem ) np.


2. Wzór rekurencyjny (indukcyjny) - wyraz  ciągu zostaje wyrażony przy pomocy poprzednich wyrazów tego ciągu, przy czym musi zostać podany wyraz pierwszy  np.Nie każdy ciąg  liczbowy daje się przedstawić przy pomocy powyższych wzorów.

Monotoniczność ciągu

* Ciąg nazywamy rosnącym Ű   - tzn. każdy następny wyraz jest większy od poprzedniego.

* Ciąg nazywamy malejącym Ű  - tzn.  każdy następny wyraz jest mniejszy od poprzedniego.

* Ciąg nazywamy nierosnącym Ű  - tzn. każdy następny wyraz jest nie większy od poprzedniego (mniejszy bądź równy).

* Ciąg nazywamy niemalejącym Ű  - tzn. każdy następny wyraz jest nie mniejszy od poprzedniego (większy bądź równy).

* Ciąg nazywamy stałym Ű  - tzn. wszystkie wyrazy ciągu są takie same.

Ciąg stały jest nierosnący i niemalejący jednocześnie.

Ciąg nierosnący lub niemalejący nazywamy monotonicznym, ciąg rosnący lub malejący nazywamy ściśle monotonicznym.

Aby zbadać monotoniczność ciągu wyznaczamy różnicę  i badamy jej znak.

Przykład:   
Zbadaj monotoniczność ciągu opisanego wzorem ogólnym: .

Rozwiązanie.
Tworzymy wyraz następny ciągu:  

i wyznaczamy różnicę:.

Ponieważ  więc  dla każdego . Wynika stąd, że  a więc dany ciąg, zgodnie z definicją, jest rosnący.


Ciąg ograniczony

Ciąg  jest ograniczony Ű .