+ Pokaż spis treści

Chrzest Polski

Chrzest Polski


Zaprowadzenie chrześcijaństwa, mal. Jan Matejko (fot. wikimedia)1.   Państwo polskie powstało na ziemiach pomiędzy Wisłą, Wartą i Odrą ponad 1000 lat temu. Sąsiadami Polski byli na zachodzie Niemcy, na południu Czesi, a na wschodzie Rusini.

2.   Pierwszym polskim władcą, o którym zapisano informacje za jego życia, był Mieszko I. Dlatego nazywamy go pierwszym polskim władcą historycznym. Mieszko panował w X wieku, w latach ~960 - 992.

3.   W tamtych czasach wielkie obszary naszego kraju zajmowała ogromna puszcza. Mieszkały w niej liczne dzikie zwierzęta. Ludzie poruszali się duktami leśnymi, które zwłaszcza w okresie zimy, wczesnej wiosny i późnej jesieni, były trudne do przebycia..
Na ziemiach polskich mieszkało wówczas około miliona osób. Polacy uprawiali rolę, hodowali bydło, owce i kozy, polowali i łowili ryby.
Mieszkali w otoczonych wałami ziemnymi grodach lub na wsi.

4.   Grodem, gdzie najwięcej czasu przebywał książę Mieszko, czyli stolicą państwa było Gniezno. Miał on dużą, dobrze uzbrojoną drużynę wojów.

"Ma on trzy tysiące pancernych [podzielonych na] oddziały, a setka ich znaczy tyle co dziesięć setek innych [wojowników]. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują".
(Ibrahim Ibn Jakub o państwie Mieszka)

5.   W 966 roku Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Oznaczało to również chrystianizację całego kraju. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla dalszych dziejów Polski. Jej książę został postawiony na równi z innymi władcami chrześcijańskimi oraz łatwiej mu było nawiązywać kontakty polityczne i kulturalne z innymi państwami chrześcijańskiej Europy.

6.   Dzięki przyjęciu przez Mieszka chrztu do Polski przybywali wykształceni duchowni. Zorganizowali oni i prowadzili kancelarię książęcą, pomagali w zarządzaniu państwem, wnosili w życie kraju zdobycze cywilizacyjne i duchowe chrześcijańskiego Zachodu.