+ Pokaż spis treści

Chłopi

Chłopi


1.   Chłopi byli grupą społeczną, która miała najmniejsze prawa. Mieszkali na wsi. Uprawiali ziemię, której właścicielem był władca, rycerz lub Kościół. Musieli za jej dzierżawienie oddawać właścicielowi ziemi część plonów lub zapłacić pewną sumę pieniędzy oraz odpracować pewien czas w jego folwarku. Zadanie stojące przed mieszkańcami wsi było bardzo trudne, gdyż musieli wyżywić siebie i swoje rodziny, a zarazem wypełnić powinności wobec pana - właściciela ziemi (dziedzica).

2.   Dom chłopski zbudowany był z drewna lub z gliny, kamienia używano rzadko i tylko na fundamenty. Podłogę stanowiła naga gliniana polepa. Chata chłopa miała zwykle jedną lub dwie izby. Umeblowana bardzo skromnie: stół, ławy skrzynia na odzież, słomiane sienniki do spania. Na środku izby znajdowało się palenisko kamienne bez komina, wnętrze był zatem duszne i zadymione.

3.   Odzież chłopów była z reguły wytwarzana w domu z surowców takich jak wełna, skóry owcze, len. Na nogi chłopi zakładali chodaki.

4.   Wsią w imieniu pana zarządzał sołtys. Był on jednocześnie reprezentantem chłopów wobec dziedzica. Funkcja sołtysa była dziedziczna, czyli przechodziła z ojca na syna w obrębie jednej rodziny. Sołtys zbierał podatki, wyznaczał osoby do pracy w folwarku pana, przewodniczył sądowi wiejskiemu (tzw. ławie wiejskiej). Często miał specjalne przywileje w postaci prawa do posiadania młyna - tylko on wtedy czerpał dochody z mielenia zboża na mąkę lub kaszę, czy karczmy.

5.   Rytm życia wsi i jej mieszkańców związany był, tak jak u wszystkich rolników, z rocznym cyklem wegetacji roślin. Orka, siew, żniwa wyznaczały podstawowe zajęcia i określały upływający czas.