+ Pokaż spis treści

Całkowite wewnętrzne odbicie (html5)

Całkowite wewnętrzne odbicie (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Źródłem światła jest fioletowa kropka w ośrodku 2. Promień światła pada na granicę dwóch ośrodków w miejscu zielonej kropki, której położenie jest ustalone. Czarne linie, w jednym z ośrodków, sygnalizują kąt graniczny. Kiedy kąt padania jest mniejszy lub równy kątowi granicznemu, część światła odbija się pozostając w ośrodku 2, a część załamuje się przechodząc do ośrodka 1. Jeżeli kąt padania jest większy od kąta granicznego, zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie. W ten sposób działa światłowód.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.

Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/