Budowa Układu Słonecznego

 

Planety Układu Słonecznego (fot. NASA / wikimedia)Słońce i obiegające je planety i planetoidy oraz niektóre komety tworzą Układ Słoneczny. Słońce należy do gwiazd małych i stanowi 99, 87% masy całego Układu Słonecznego. Planety obiegają Słońce w tę samą stronę, w którą i ono się obraca. Wyróżniamy planety wewnętrzne (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), które są małe i odznaczają się dużą gęstością oraz zewnętrzne - bardzo duże, o małej gęstości (Jowisz, Saturn, Uran i Neptun). Pluton - do niedawna uznawany za ostatnią planetę Układu Słonecznego - wielkością zbliżony jest do planet wewnętrznych. Planety wewnętrzne i zewnętrzne oddzielone są pasem planetoid. Do Układu Słonecznego należą tzw, komety okresowe, poruszające się wokół Słońca po mocno wydłużonych elipsach. Jedną z nich jest kometa Halleya - czas jej obiegu wokół Słońca wynosi 74-79 lat.

Budowa Układu Słonecznego

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl