+ Pokaż spis treści

Bryły platońskie (html5)

Bryły platońskie (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

"Wielościan foremny" lub "bryła platońska" to bryła wypukła, której ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian. Istnieje dokładnie pięć brył platońskich:
 

 

 • Czworościan foremny (4 wierzchołki, 6 krawędzi, 4 trójkąty równoboczne jako ściany)
   
 • Sześcian foremny (8 wierzchołków, 12 krawędzi, 6 kwadratów jako ściany)
   
 • Ośmiościan foremny (6 wierzchołków, 12 krawędzi, 8 trójkątów równobocznych jako ściany)
   
 • Dwunastościan foremny (20 wierzchołków, 30 krawędzi, 12 pięciokątów foremnych jako ściany)
   
 • Dwudziestościan foremny (12 wierzchołków, 30 krawędzi, 20 trójkątów równobocznych jako ściany)
 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.