+ Pokaż spis treści

Bolesław IV Kędzierzawy

Bolesław IV Kędzierzawy
(1146-1173)


Drugi według starszeństwa z synów Bolesława Krzywoustego. Po wygnaniu Władysława II (1146) został księciem zwierzchnim i objął we władanie dzielnicę senioralną. Był księciem dziedzicznym dzielnicy mazowieckiej. W roku 1157 zostaje zmuszony przez Fryderyka Barbarossę do złożenia hołdu lennego i uznania praw Władysława Wygnańca. Nie dotrzymał warunków umowy, choć oddał dzielnicę śląską synom Władysława Wygnańca. Około 1163 roku przekazał władzę senioralną bratu i sojusznikowi, Mieszkowi Staremu.