+ Pokaż spis treści

Bolesław III Krzywousty

Bolesław III Krzywousty
(1102 - 1138)


      Młodszy syn Władysława Hermana z małżeństwa z Judytą Czeską. Wybitny polityk i wódz. Toczył walki o władzę ze starszym, przyrodnim bratem Zbigniewem. Ten szukał oparcia u cesarza Niemiec. Wyprawa Henryka V podjęta w 1109 roku przyniosła Polsce wielki sukces (obrona Głogowa, bitwa na Psim Polu). Sukcesem zakończyła się też próba podboju i chrystianizacji Pomorza. Pomorze Gdańskie Bolesław przyłączył do Polski, Pomorzu Zachodniemu narzucił zwierzchnictwo lenne. Pod koniec panowania w zmienionych na niekorzyść Polski warunkach politycznych, zachował niezależność kościoła polskiego udaremniając zakusy Magdeburga. Umierając w 1138 roku ustanowił ustawę sukcesyjną, która zapoczątkowała rozbicie dzielnicowe w Polsce.