+ Pokaż spis treści

Blendspace

Blendspace


Blendspace to bezpłatna usługa, która ułatwia nauczycielom organizowanie i udostępnianianie, w estetyczny sposób, materiałów edukacyjnych. Możemy umieszczać tu filmy, zdjęcia, linki i pliki. Blendspace pomyślnie zintegrował ponad 8 milionów zasobów z katalogu Gooru OER tak, że jego użytkownicy mogą dodawać je do swoich “lekcji” za darmo.


ORGANIZUJ


Zbieraj zasoby internetowe w jednym miejscu i udostępniaj za pomocą jednego linku.


OCENIAJ


Badaj zrozumienie przez uczniów materiału za pomocą wbudowanych quizów.


KONTROLUJ


Monitoruj postępy ucznia i, w czasie rzeczywistym, dostosowuj materiał do potrzeb uczniów.


Blendspace jest bezpłatny*:
 

  • Nieograniczona liczba klas
  • Do 35 uczniów w klasie
  • Do 100 aktywnych lekcji


Blendspace jest bezpłatny dla szkół
 

  • Nieograniczona liczba klas
  • Nieograniczona liczba studentów
  • Nieograniczona liczba aktywnych lekcji
  • Konta administracyjne


Blendspace premium dla Szkół dodatkowo m.in.:
 

  • Współpraca w stylu Dokumentów Google
  • Komentarze głosowe
  • Funkcje Premium dla wszystkich uczniów


* Po połączeniu Blendspace z Wikispaces, częścią TES Global funkcje premium są bezpłatne dla wszystkich.


Blendspace jest dostępne w dowolnym urządzeniu z przeglądarką.


Przycisk Blendspace it (po wejściu na stronę przeciągnij ten przycisk do paska narzędzi).


Dodawaj strony internetowe i filmy, które znajdziesz w dowolnym miejscu w sieci. Wystarczy kliknąć "Blendspace it!" i zasób zostanie dodany do zakładek Blendspace!


Przycisk - dodaj do Edmodo.


Podziel się lekcją ze swoją grupą na Edmodo.
 

Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (M-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych. (Wikipedia)