Biblioteka Edukatora

Jesteś tu: Baza wiedzy

Biblioteka Edukatora

 

Antyk / Starożytność

 
Homer - Iliada
Niech każdy Achilla znowu na czele zobaczy w bitwie, gdy włócznią spiżową wytraca Trojan falangi...
Sofokles - Antygona
Trup dziś przy trupie, osiągnął on śluby / W domu Hadesa złożony przy lubej...
Anakreont
Horacy
Safona
Symonides
Tyrtajos

Średniowiecze

 
Bogurodzica
Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja...
Lament świętokrzyski
Posłuchajcie, bracia miła! / Chcęć wam skorzyć krwawą głowę; / Usłyszycie mój zamątek, / Jen mi się stał w Wielki Piątek.
Legenda o świętym Aleksym
A więc świętemu Aleksemu, / Temu księdzu wielebnemu, / Nieluba mu fała była, / Co się mu ondzie wodziła.
Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią
Gospodzinie Wszechmogący, / Nade wszytko stworzenie więcszy, / Pomoży mi to działo słożyć, / Bych je mogł pilnie wyłożyć
Satyra na leniwych chłopów
Chytrze bydlą z pany kmiecie, / Wiele się w jich siercu plecie...
Skarga umierającego
Ach, moj smętku, ma żałości! / Nie mogę się dowiedzieci, / Gdzie mam pirwy nocleg mieci, / Gdy dusza z ciała wyleci.
Władysław z Gielniowa - Żołtarz Jezusow
Żołtarz Jezusow czyli piętnaście rozmyślań o Bożym umęczeniu
Słota - O zachowaniu się przy stole
Gospodnie, da mi to wiedzieć, / Bych mogł o tem cso powiedzieć, / O chlebowem stole...
Dzieje Tristana i Izoldy
Nie, nie, to nie było wino: to była chuć, to była rozkosz straszliwa i męka bez końca, i śmierć! Napiła się duży łyk, po czym dała Tristanowi, który wypił do dna.
Pieśń o Rolandzie
Hrabia Roland leży pod sosną. (...) Bóg zsyła mu swego anioła Cherubina i świętego Michała Opiekuna; z nimi przyszedł i święty Gabriel. Niosą duszę hrabiego do raju.

Barok

 

Renesans

 
Jan Andrzej Morsztyn
Wybór dzieł.
Zbigniew Morsztyn
Żywot - sen i cień
Klemens Janicki
O sobie samym do potomności
Jan Kochanowski
Dzieła Jana Kochanowskiego.
Piotr Skarga
Piotr Skarga "Kazania sejmowe"
Mikołaj Rej
Wybór dzieł.
Daniel Naborowski
Wybór dzieł.
Wacław Potocki
Wybór dzieł.
Szymon Szymonowic
Wybór dzieł.
Mikołaj Sęp Szarzyński
Wybór sonetów.
Józef Baka
Uwagi różne rzeczy ostatecznych / Uwagi o śmierci niechybnej

Romantyzm

 

Oświecenie

 
Juliusz Słowacki
Wybór dzieł.
Franciszek Karpiński
Wybór dzieł.
Józef Wybicki
Mazurek Dąbrowskiego
Zygmunt Krasiński
Wybór dzieł.
Adam Mickiewicz
Wybór dzieł.
Cyprian Kamil Norwid
Wybór dzieł.
Julian Ursyn Niemcewicz
Powrót posła
Ignacy Krasicki
Wybór dzieł.
J. W. Goethe
Cierpienia młodego Wertera
Franciszek Dionizy Kniaźnin
Wybór dzieł.
Aleksander Fredro
Wybór dzieł.

Pozytywizm

 
Henryk Sienkiewicz
Maria Konopnicka
Adam Asnyk
Bolesław Prus
Eliza Orzeszkowa

Młoda Polska

 
Stanisław Wyspiański
Gabriela Zapolska
Stefan Żeromski
Stanisław Korab Brzozowski
Bogusław Butrymowicz
Gustaw Daniłowski
Jan Kasprowicz
Tadeusz Miciński
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Leopold Staff
Stanisław Przybyszewski
Władysław Stanisław Reymont
Tadeusz Boy-Żeleński
Bolesław Leśmian

XX-lecie międzywojenne

 
Bruno Schulz
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Józef Czechowicz
Julian Przyboś
Bruno Jasieński
Antoni Słonimski
Julian Tuwim
Władysław Broniewski
Stanisław Młodożeniec
Jan Lechoń
Kazimierz Wierzyński
Bolesław Długoszowski (Wieniawa)
Stefan Żeromski
Jarosław Iwaszkiewicz
Leopold Staff
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Franz Kafka
Jerzy Szaniawski
Bolesław Leśmian

Szkoła podstawowa i gimnazjum

 
Jan Brzechwa
Maria Dąbrowska
Maria Konopnicka
Kornel Makuszyński
Adam Mickiewicz
Adam Mickiewicz - wybór wierszy
Henryk Sienkiewicz