Proszę czekać, trwa ładowanie prezentacji Trwa wczytywanie
Proszę czekać, trwa generowanie podglądu Trwa wczytywanie
JAK ZAPEWNIĆ
BEZPIECZEŃSTWO
SIECI W SZKOLE?
Aby obejrzeć całą prezentację należy uruchomić autoodtwarzanie i włączyć głośniki.
Dzisiejsi uczniowie, w zasadzie bez przerwy podłączeni do internetu, są przyzwyczajeni do atrakcyjnych multimediów, korzystania z wielu źródeł informacji i ich kreatywnego przetwarzania. Co za tym idzie – oczekują tego rodzaju przekazu również w szkole. Dlatego w procesie dydaktycznym każdego przedmiotu warto sięgać po nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem technologii informacyjnych i zasobów internetu.
Aby zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z sieci w celach edukacyjnych, pracownikom administracyjnym możliwość korzystania z usług e-administracji, warto rozważyć stworzenie szkolnej sieci internetowej. Coraz częściej będzie to w sieć bezprzewodowa. Placówka powinna zapewnić bezpieczeństwo takiej sieci.
Jednym z pierwszych kroków do zapewnienia bezpieczeństwa szkolnej sieci jest podniesienie poziomu świadomości o rozmaitych technologicznych zagrożeniach, na jakie podatne są urządzenia, dzięki którym korzystamy z internetu.
Można wśród nich wymienić:
- szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy komputerowe),
- ataki socjotechniczne (np. phishing w transakcjach on-line),
- wykradanie istotnych danych (np. dane osobowe, dane kart płatniczych),
- masowe przejmowanie komputerów użytkowników i wykorzystywanie ich do szkodliwej działalności (sieci BOTnet),
- i inne.
Każda sieć szkolna powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Dyrektor placówki biorąc pod uwagę możliwości kadrowe i sprzętowe podejmuje decyzję, czy jest w stanie zapewnić bezpieczne połączenie internetowe dla pracowników i uczniów.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKCJI ZA BEZPIECZEŃSTWO SZKOLNEJ SIECI
W coraz większej liczbie szkół dostępne jest publiczne połączenie internetowe, z którego mogą w każdej chwili korzystać uczniowie i pracownicy. Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
POWSZECHNY DOSTĘP DO SIECI W SZKOŁACH
Przede wszystkim, niezależnie od tego, czy sieć będzie służyła tylko pracownikom i uczniom na lekcjach, czy też będzie publicznie dostępna, powinna zostać wskazana osoba, posiadająca odpowiednią wiedzę i kompetencje, która będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie sieci szkolnej i jej bezpieczeństwo.

Sieć bez opieki specjalisty,
nawet jeżeli służy tylko do prac administracyjnych, jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, co może mieć poważne konsekwencje dla placówki.
WYZNACZENIE KOMPETENTNEGO ADMINISTRATORA
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
Należy skorzystać z usług wiarygodnego dostawcy Internetu (wpisanego do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej), który zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa łącza oraz będzie w stanie reagować na ewentualne naruszenia.

Z dostawcą warto skonsultować oddzielenie sieci publicznej, dostępnej dla uczniów, od wewnętrznej, służącej pracownikom administracji oraz przechowywaniu danych z dzienników elektronicznych. Niektórzy dostawcy specjalizują się w rozwiązaniach przystosowanych do potrzeb placówek edukacyjnych.
Sprzęt używany do połączenia z internetem powinien zapewniać standard szyfrowania WPA2.

Każdy użytkownik powinien mieć unikalny login i hasło. System powinien wymuszać regularną zmianę hasła.
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
SZYFROWANIE POŁĄCZEŃ
STOSOWANIE LOGINÓW I HASEŁ
Konieczne jest włączenie usługi typu firewall na urządzeniu dostępowym. Należy również rozważyć instalację filtra szkodliwych treści. Konieczne oprogramowanie jest często dostępne w wersji bezpłatnej lub niskokosztowej, na specjalnej licencji dla placówek oświatowych.
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
WŁĄCZENIE USŁUGI FIREWALL
I FILTRA SZKODLIWYCH TREŚCI
Na każdym komputerze szkolnym powinno zostać zainstalowane zaufane oprogramowanie antywirusowe. Dostępne są rozwiązania bezpłatne.

Aktualizacja oprogramowania oraz systemu operacyjnego jest absolutnie niezbędna.
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
W placówce powinien zostać stworzony regulamin korzystania z sieci oraz polityka bezpieczeństwa. Za stworzenie tych dokumentów odpowiada administrator sieci szkolnej.
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Każdy użytkownik – uczeń, nauczyciel oraz pracownik administracyjny powinien być przeszkolony z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci, a szkolenia powinny być cyklicznie powtarzane (np. na początku każdego roku szkolnego).
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
CYKLICZNIE POWTARZANE SZKOLENIA
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
Dbajmy o szkolną stronę internetową. Może ona paść ofiarą żartów czy próby przejęcia. Należy pamiętać o regularnym uiszczaniu opłat za domenę i przestrzeń hostingową. Nieopłacona domena może zostać przejęta przez innego klienta, np. serwis prezentujący treści pornograficzne.
DBANIE O SZKOLNĄ STRONĘ
OPŁACANIE DOMENY
Warto sprawdzać wyniki wyszukiwania dotyczące placówki w popularnych wyszukiwarkach internetowych, może zdarzyć się, że w sieci funkcjonuje podszywająca się strona.
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
SPRAWDZANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA DOTYCZĄCYCH SZKOŁY
Należy rozważyć instalację oprogramowania blokującego dostęp do określonych serwisów internetowych, takich jak na przykład strony pornograficzne, ułatwiające łamanie praw autorskich, hazardowe czy też serwisy społecznościowe.

Warto pamiętać, że najpopularniejsze serwisy społecznościowe są dostępne dla użytkowników powyżej 13 roku życia.
OGRANICZENIE DOSTĘPU
DO WYBRANYCH STRON
Co jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo szkolnej sieci?
Szkoła nie zawsze dysponuje urządzeniami elektronicznymi dostępnymi dla wszystkich uczestników danych zajęć. Można wówczas umożliwić korzystanie w szkole z własnego smartfonu, tabletu itp., o ile w danym środowisku takie urządzenia są używane przez uczniów. Szkoła nie może w żaden sposób wpływać na decyzje zakupowe rodziców w tej kwestii.

Rozwiązanie wykorzystujące prywatne urządzenia mobilne uczniów czy pracowników określane jest mianem koncepcji Bring Your Own Device (BYOD).
Podstawowe zalety tej koncepcji to:
BRING YOUR OWN DEVICE
- ograniczenie kosztów związanych kupnem urządzeń i aktualizacji oprogramowania,
- dostęp do zasobów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie,
- zaangażowanie uczniów,
- rozwój kompetencji w zakresie edukacji medialnej.
Należy jednak pamiętać również o wyzwaniach, związanych między innymi z:
- różnorodnością urządzeń i systemów operacyjnych,
- dostosowaniem wymagań co do wydajności sieci i związane z tym większe nakłady na infrastrukturę sieciową,
- koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy korzystaniu z sieci.
BRING YOUR OWN DEVICE
Wdrożenie koncepcji Bring Your Own Device pociąga za sobą konieczność zaprojektowania lub modernizacji szkolnej sieci w sposób maksymalnie ją zabezpieczający, ale jednocześnie nie ograniczający jej funkcjonalności.

Warto w tym kontekście zastanowić się kto i na jakich zasadach będzie użytkownikiem sieci oraz wydzielić w jej ramach kilka zasobów o różnych prawach dostępu.
BRING YOUR OWN DEVICE
BRING YOUR OWN DEVICE
Odpowiedzialność za zapobieganie zagrożeniom spoczywa na wszystkich użytkownikach. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci powinni znać zarówno dorośli, jak i dzieci. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci powinny objąć wszystkich pracowników placówki, a tematyka ta powinna być poruszana również na zajęciach dla uczniów – i to nie tylko na lekcjach informatyki.
- Należy korzystać z programów antywirusowych – również na urządzeniach mobilnych (tabletach, smartfonach, konsolach).

- Zapora firewall oraz opcja aktualizacji oprogramowania (szczególnie w programach antywirusowych!) powinny być w miarę możliwości włączone we wszystkich urządzeniach.
JAKIE PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI POWINNI ZNAĆ WSZYSCY JEJ UŻYTKOWNICY?
- Nie należy otwierać załączników ani klikać na adresy internetowe przesłane w e-mailach pochodzących z nieznanych źródeł. Mogą one zawierać wirusy bądź inne szkodliwe programy albo prowadzić do zarażonych lub wyłudzających dane stron internetowych. Można zastosować odpowiednie oprogramowanie blokujące dostęp do podejrzanych stron.
JAKIE PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI POWINNI ZNAĆ WSZYSCY JEJ UŻYTKOWNICY?
- Nie należy logować się na stronach bankowości elektronicznej lub serwisów społecznościowych, które w jakikolwiek sposób są podejrzane. Mogą być to specjalnie przygotowane podróbki, mające na celu przechwycenie danych osobowych.
JAKIE PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI POWINNI ZNAĆ WSZYSCY JEJ UŻYTKOWNICY?
- Hasła do urządzeń, aplikacji i serwisów internetowych powinny być regularnie zmieniane i nie przekazywane osobom trzecim; hasła powinny być odpowiednio długie i zawierać małe oraz duże litery, cyfry, a także znaki specjalnie.

- Warto czytać regulaminy usług internetowych, z których się korzysta.
JAKIE PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI POWINNI ZNAĆ WSZYSCY JEJ UŻYTKOWNICY?
- Aplikacje należy pobierać tylko z zaufanych źródeł (np. ze sklepów producentów systemów operacyjnych); szkodliwe aplikacje z innych źródeł mogą np. wykradać dane lub zawirusować urządzenie.

- W przypadku przetwarzania różnych danych związanych z funkcjonowaniem placówki, należy bezwzględnie pamiętać o bezpiecznym archiwizowaniu efektów swojej pracy.

- Należy zgłaszać przypadki naruszeń oraz łamania prawa moderatorom, administratorom, zespołom reagującym lub policji.
JAKIE PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI POWINNI ZNAĆ WSZYSCY JEJ UŻYTKOWNICY?
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
W prezentacji wykorzystano materiały graficzne
pochodzące z serwisu Fotolia.com.
preloader
Czas trwania slajdu sekund
Poprzedni
Następny
Sprawdź
Wczytywanie...
Włącz autoodtwarzanie
Opis do slajdu
Źródła
Opis do slajdu
[x]