+ Pokaż spis treści

Barwa dźwięku

Barwa dźwiękuFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Własności dźwięku – częstotliwość, amplituda, obwiednia i widmo, a wysokość, głośność i barwa.

Jeśli dwa różne dźwięki mają tą samą wysokość i głośność, to z definicji mają różne barwy. Tu mamy sześć takich dźwięków pochodzących od różnych instrumentów.

Górny wykres, to sygnał z mikrofonu (proporcjonalny do ciśnienia akustycznego) w funkcji czasu.

Ta seria wykresów pokazuje nam, że obwiednia jest istotna przy określaniu barwy.

Inny wkład do barwy daje widmo dźwięku, czyli rozkład amplitudy (lub mocy lub natężenia) w zależności od częstotliwości. Pokazane jest to na dolnym wykresie. Z wyjątkiem dzwonu, widma wszystkich mają serię równomiernie rozmieszczonych wąskich pików, które nazywamy składowymi harmonicznymi. Należy zauważyć, że widma są różne, zwłaszcza przy wysokich częstotliwościach. Widmo przyczynia się do barwy, ale zwykle w mniejszym stopniu, niż obwiednia.