+ Pokaż spis treści

Barometr

BarometrFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Wiek 6-10.
Zobacz, jak zmiany ciśnienia powietrza wpływają na wysokość słupa wody w barometrze. Animacja pokazuje zasadę działania barometru cieczowego. Słup cieczy, takiej jak woda lub rtęć utrzymywany jest w zamkniętej od góry pionowej rurce przez ciśnienie otaczającego powietrza. Ciśnienie powietrza może utrzymać słup wysokości około 10m wody lub 760 mm rtęci. Zwiększenie ciśnienie na zewnątrz obniża poziom cieczy w naczyniu, która z kolei popycha wyżej ciecz w rurce.