+ Pokaż spis treści

Bagna

Bagna


Bagna obszarowymi obiektami hydrograficznymi.


Bagna to obszary trwale podmokłe w wyniku utrudnionego odpływu wód powierzchniowych spowodowanego:

  • płaskim ukształtowaniem terenu
  • płytkim zaleganiem warstw nieprzepuszczalnych

Występowanie:

  • w pobliżu współczesnych jezior
  • nad morzem, w sąsiedztwie brzegu
  • w obszarach źródłowych rzek i w pradolinach

Na obszarach zabagnionych tworzą się torfowiska.

Klasyfikacja torfowisk ze względu na sposób zasilania:

  • torfowiska niskie zasilane głównie wodami powierzchniowymi i gruntowymij
  • torfowiska wysokie zasilane tylko i wyłącznie przez wody opadowe