Badanie II zasady dynamiki

Badanie II zasady dynamiki
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywna symulacja ruchu dwóch ciał połączonych liną przerzuconą przez bloczek nieruchomy. Jedno z ciał porusza się po poziomym podłożu bez tarcia, drugie wisi zaczepione do drugiego końca liny. Wykresy ruchu. Możliwość ustalenia modelu opisującego ruch (równania ruchu).


Źródło


© 2016, Lee Tat Leong, lookang.

Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike