+ Pokaż spis treści

Archimeds

Archimeds


Archimedes - obraz autorstwa G. Patanii (fot. wikimedia)Podczas oblężenia Syrakuz przez wojska rzymskie konsula Marcellusa, wśród broniących się Greków był wybitny uczony Archimedes. Było to w czasie drugiej wojny punickiej, gdy Syrakuzy wspomagały wodza kartagińskiego, Hannibala. Miasto padło w 212 r. pne, zginął również Archimedes, zabity przez żołnierza rzymskiego. Ów zastał mistrza przy kreśleniu na piasku figur geometrycznych i nie wiedząc z kim ma do czynienia, podbiegł doń z dobytym mieczem, zacierając rysunki.


- Nie waż się niszczyć moich kół! - miał wypowiedzieć jeszcze Archimedes, poczym padł pchnięty przez przeciwnika.