+ Pokaż spis treści

Apache OpenOffice


Apache OpenOffice


Apache OpenOffice to pakiet biurowy działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Można go stosować legalnie bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach.


Jest darmowym odpowiednikiem komercyjnego produktu Microsoft Office. Zawiera arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, prezentacji i inne narzędzia.


Pakiet jest wyposażony w polski słownik ortograficzny, słownik synonimów, odpowiednie zasady podziału wyrazów, polską dokumentację i pomoc, zasady autokorekty, a także korektor gramatyczny.


Writer - rozbudowany edytor tekstu z wbudowanym oprogramowaniem tworzenia plików PDF i możliwościami tworzenie stron internetowych w trybie WYSIWYG.


Calc - arkusz kalkulacyjny dysponujący rozbudowaną bazą funkcji matematycznych i automatycznej obsługi grafik i wykresów, z możliwością tworzenia plików PDF.Impress- program tworzenia prezentacji multimedialnych, dający dodatkowo możliwość eksportu plików do prezentacji formatu Adobe Flash (SWF), PDF oraz PPT.Base - program zarządzania bazą danych pozwala administrować rozbudowanymi bazami danych zarówno programowymi jak i współdzielonymi z bazami MS Access (JET), ODBC, MySQL, HSQL i innymi.Draw - zaawansowany edytor grafiki wektorowej, daje możliwość szybkiego i prostego tworzenia grafik wektorowych, obrazów trójwymiarowych jak i bitmap, nowych Clip Artów, auto-kształtów oraz schematów blokowych.
 


Math - edytor równań pozwalający na tworzenie zaawansowanych wzorów matematycznych w naturalnej formie, w sposób szybki i bardzo zbliżony do składni TeX. Daje możliwość eksportu dokumentów do formatu PDF. Wikipedia


[Informacje ze strony producenta oraz wiki/OpenOffice]