Wychowanek Corpus Christi College na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Oksfordzie , gdzie obronił tytuł magistra dzięki pracy obejmującej dziedziny biologii chemicznej , wirusologii i immunologii . Następnie został przyjęty do programu studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Cambridge, podczas którego uzyskał drugi tytuł magistra. Tym razem badania obejmowały takie dziedziny jak strukturalna i chemiczna immunologia, krystalografia teoretyczna i podstawy biologii komórki. Jego obecnym celem jest obrona doktoratu w Instytucie Badań Medycznych w Cambridge. Pracuje w grupie Prof. Davida Owena, którego zespół zajmuje się zaawansowanymi procesami wewnątrzkomórkowymi.   Po pracy Antoni lubi sporty uprawiane na świeżym powietrzu.