Analiza matematyczna

Analiza matematyczna

Całkowanie
Fourier: Konstruowanie fal
Praca wykonana przez siłę zmienną
Powierzchnia koła jako granica
Krzywa dopasowania
Pochodna funkcji sinus
Kreator wykresu równania.
Zobacz całkę
Wykresy funkcji
Całka Riemanna
Funkcja definiowana przedziałami
Funkcja homograficzna
Funkcja kwadratowa
Aplikacja z serwisu TiK.edukator.
Funkcja kwadratowa
Funkcja kwadratowa
Funkcja liniowa
Funkcja logarytmiczna
Funkcja pierwiastkowa
Funkcja wykładnicza
Kartezjański układ współrzędnych
Mnożenie przez jednostkę urojoną
O zerowaniu się funkcji
Obszar ograniczony na płaszczyźnie
Pochodna funkcji
Programowanie liniowe
Suma liczb zespolonych
Twierdzenie Bolzano – Cauchy'ego
Twierdzenie Lagrange'a
Wartość bezwzględna funkcji
Wykres funkcji cosinus
Wykres funkcji sinus
Dodawanie wektorów
Okrąg jednostkowy
Proste i ich równania (html5)
Funkcje trygonometryczne kąta (html5)
Sieczna i styczna (html5)
Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)
Funkcje trygonometryczne (html5)
Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)
Proporcjonalność prosta (html5)
Tworzenie funkcji (html5)