Analiza matematyczna

Całkowanie

zobacz więcej

Fourier: Konstruowanie fal

zobacz więcej

Praca wykonana przez siłę zmienną

zobacz więcej

Powierzchnia koła jako granica

zobacz więcej

Krzywa dopasowania

zobacz więcej

Pochodna funkcji sinus

zobacz więcej

Kreator wykresu równania.

zobacz więcej

Zobacz całkę

zobacz więcej

Wykresy funkcji

zobacz więcej

Całka Riemanna

zobacz więcej

Funkcja definiowana przedziałami

zobacz więcej

Funkcja homograficzna

zobacz więcej

Funkcja kwadratowa Aplikacja z serwisu TiK.edukator.

zobacz więcej

Funkcja kwadratowa

zobacz więcej

Funkcja kwadratowa

zobacz więcej

Funkcja liniowa

zobacz więcej

Funkcja logarytmiczna

zobacz więcej

Funkcja pierwiastkowa

zobacz więcej

Funkcja wykładnicza

zobacz więcej

Kartezjański układ współrzędnych

zobacz więcej

Mnożenie przez jednostkę urojoną

zobacz więcej

O zerowaniu się funkcji

zobacz więcej

Obszar ograniczony na płaszczyźnie

zobacz więcej

Pochodna funkcji

zobacz więcej

Programowanie liniowe

zobacz więcej

Suma liczb zespolonych

zobacz więcej

Twierdzenie Bolzano – Cauchy'ego

zobacz więcej

Twierdzenie Lagrange'a

zobacz więcej

Wartość bezwzględna funkcji

zobacz więcej

Wykres funkcji cosinus

zobacz więcej

Wykres funkcji sinus

zobacz więcej

Dodawanie wektorów

zobacz więcej

Okrąg jednostkowy

zobacz więcej

Proste i ich równania (html5)

zobacz więcej

Funkcje trygonometryczne kąta (html5)

zobacz więcej

Sieczna i styczna (html5)

zobacz więcej

Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)

zobacz więcej

Funkcje trygonometryczne (html5)

zobacz więcej

Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)

zobacz więcej

Szybkie wykresy  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Równania krzywych sinusoidalnych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Tworzenie funkcji (html5)

zobacz więcej

Generator danych - dopasowywanie krzywej (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Szybkie wykresy i linearyzacja (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Proporcjonalność prosta (html5)

zobacz więcej
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl